Velkommen til en ny Weekendtur i vores dejlige Danmark.
I denne uge har Peer og Mads fra Campingferie.dk sat kursen mod Jægerspris Slot i Hornsherred og Hundested i Halsnæs, som takket været den lille hurtige færge Columbus forbinder de 2 landsdele i løbet af bare 8 min.
Vi starter vores tur ved Jægerspris Slot på en dag med dejligt sommervejr.

Jægerspris Slot er bygget i 1300-1400-tallet. Som mange andre slotte i Danmark er det blevet ombygget og tilbygget gennem mange hundrede år. Den ældste del er den tre etager høje nordfløj. Sydfløjen er fra 1590-1600 og østfløjen 1730-1731.

Indtil 1677 hed slottet Abrahamstrup. Hvem denne Abraham er, vides ikke. Man gætter dog på at navnet er afledt af Valdemar Sejrs søn Abel. I 1200-tallet tilhørte det meste af af Horns Herred nemlig Valdemar Sejrs krongods.
Perioden 1673 kom slottet i privateje hos jægermester Vincents Hahn. Det var i 1677 under hans ejerskab, at slottet fik sit nuværende navn, Jægerspris Slot.
1679 overgik slottet igen til kongehuset, hvor det blev indrettet til sommerbolig for Frederik IV.
1703 overlod kongen slottet til sin broder prins Carl.
1729 overtog Kronprins Christian (VI) slottet efter prins Carls død.
1743 arvede Kronprins Frederik (V) slottet, som gik i arv indtil kong Frederik VII, som blev den sidste kongelige ejer af slottet. Ved enevældens ophør i 1848 overgik slottet til staten.

Grevinde Danner kommer ind i billedet
1854 tilbagekøbte kongen imidlertid slottet til brug som tilflugtssted fra det højere borgerskab og aristokratis forargelse over hans borgerlige ægteskab med Louise Christine Rasmussen (bedre kendt som Grevinde Danner).
Efter kongens død i 1863 arvede Grevinde Danner slottet og havde det som fast bopæl. Hun oprettede i 1867 et børnehjem i den tidligere kavalerfløj. Knap et halvt år inden sin død, stiftede hun fundatsen Kong Frederik VII’s Stiftelse af 30. oktober 1873. Stiftelsen indebar bl.a., at Jægerspris Slot, efter grevindens død, skulle indrettes til børnehjem for fattige og ulykkeligt stillede piger.
I slotsparken kan man se Grevinde Danners marmorkiste, som er placeert i en gravhøj, som er åben i siden. Her findes også Danneregen, som er en podning af Danmarks ældste træ Kongeegen.
Den danske pornokomedie I Tyrens tegn (1974) foregår omkring Jægerspris Slot[1], hvor grevens død vender op og ned på lokalsamfundet.
I en årrække husede slottet Jægerspris Socialpædagogiske Seminarium, Dannerseminariet, som i 2009 blev sammenlagt med Hillerød Pædagogseminarium[2].
Der er stadig (2017) børnehjem på Jægerspris Slot, samt andre sociale behandlingstilbud. Jægerspris Slot Gods er på 3.010 hektar med gårdene Christiansminde, Egelundsgården og Louiseholm.

Frederik 7. og hans valgsprog “Folkets kærlighed – min styrke” på en mindre buste opstillet af Grevinde Danner efter Frederik 7. død i 1863.

Louise Christine lensgrevinde af Danner (født Louise Christine Rasmussen 21. april 1815 i København – 6. marts 1874 i Genua ) var gift “til venstre hånd” med kong Frederik 7. af Danmark.

Louise C. Rasmussen var født uden for ægteskab. Moderen var tjenestepige Juliane Caroline Rasmussen og faderen grosserer Gotthilf L. Køppen. Hun voksede op hos moderen og blev i 1826 optaget på Det Kongelige Teaters Balletskole, hvor Johanne Luise Heiberg var på samme tid. Hun fik løn ved teatret fra 1830, og fra 1835 blev hun ansat som figurantinde. Efter ansøgning blev hun august 1841 fritaget for tjeneste. Baggrunden var, at hun fødte en søn, som blev sat i pleje. Faderen til barnet var bogtrykker Johan Carl Ernst Berling. Ægteskab kom ikke på tale, men i stedet etableredes Louise Rasmussen som modehandlerske i København. 1842 blev hun afskediget fra Det Kongelige Teater med pension.

Gennem Carl Berling lærte hun i 1830’erne kronprins Frederik at kende. Han var forvist til Fredericia. Forbindelsen bestod gennem 1840’erne, og efter sin tronbestigelse i 1848 ville Frederik 7. gifte sig med Louise Rasmussen. Regeringen fik i første omgang forhindret det, da kongens to første ægteskaber var barnløse, og tronfølgen ikke var sikret. Hvis Frederik og Louise fik børn, ville de ikke være arveberettigede. Med gennemførelsen af junigrundloven1849 blev kongens popularitet så stor, at han satte sin vilje igennem: Ved kongelig resolution af 8. august 1850 blev Louise Rasmussen ophøjet til lensgrevinde af Danner. Samme dag blev hun og kongen viet i Frederiksborg Slotskirke af biskop J.P. Mynster. Hun var kongens hustru til venstre hånd. Det betød, at deres eventuelle børn ikke fik arveret til tronen.

Frederik 7. var tidligere gift med Vilhelmine, som var datter af Frederik 6., og med Mariane af Mecklenburg-Strelitz. Begge ægteskaber blev opløst ved skilsmisse. Ingen af de standsmæssige ægtefæller synes at have haft samme viljestyrke som grevinde Danner, der kunne styre kongen.

Grevinde Danners grav
Forargelsen i det højere borgerskab og aristokratiet var stor. Grevinde Danner var udsat for chikane på forskellig vis. I 1854 købte parret Jægerspris Slot af staten og tog ophold der. Efter kongens død i 1863 levede grevinde Danner et tilbagetrukket liv. Hun ejede Rudbjerggaard.

Hun testamenterede Jægerspris Slot “til gavn for fattige og efterladte piger”. Efter hendes død blev der etableret børnehjemsbygninger nær slottet. Herudover oprettede hun i 1873 “Kong Frederik den Syvendes Stiftelse for fattige fruentimmere af arbejderstanden”. Et hus, som stod færdigt i 1875, blev senere kendt som Dannerhuset.

Grevinde Danner døde i 1874 og blev begravet i slotshaven til Jægerspris Slot, hvor hendes marmorkiste kan ses i gravhøjen, som er åben i siden.

Vi er forsat mod Kulhuse hvor vi kører ombord på den lille færge Columbus som skal sejle os over Roskilde fjord til Sølager.

Vi betaler kr. 35 pr person og kr. 50 for bilen for turen som kun tager 8 min.

M/F Columbus, der sejler mellem Kulhuse og Sølager, indgår i fire-færge-rundturen som bilister, motorcyklister og cyklister kan klare på en dag. De tre andre overfarter er Hundested-Rørvig, Holbæk-Orø og Orø-Hammer Bakke.
Columbus er ejet af Frederikssund Kommune og sejler fra den 1. april til 30. september og skipper Jan Kjeldsen og papegøjen Pusser styrer færgen.
Færgen er bygget af stål i 1947 på Frederiksstad Mekaniske Værft med nybygningsnummer 334. Skibet blev døbt Vakre Maren og sejlede under norsk flag på Glommen indtil 1962, hvor skibet blev solgt til Danmark.
I 1962 blev Columbus ombygget og omflaget til sejladsen mellem Kulhuse og Sølager, dette skete på Nordhavnsværftet i København.
Omdøbningen til Columbus skete i Hundested og færgen er opkaldt efter skibsbygger Molich’s gravhund.
I 2002 blev færgen købt af Flemming Skovbo, Fænø, hvor færgen sejlede mellem Fyn og Fænø indtil 2005, hvor Jægerspris Kommune købte færgen og genindsatte den på ruten mellem Kulhuse og Sølager.

Turen på 8 min. går hurtigt på en dejlig dag.

Fra færgen kan jeg se Sølager Strand Camping som er vores mål i dag.

Jette og Keld Palmberg har drevet den populære campingplads i mange år. Her tager Keld imod os.
Læs om pladsen her: http://www.solager.dk-camp.dk/

Her er lidt stemningsbilleder fra campingpladsen.

Ganske nydelige faciliteter.

Du kan ligge i læ eller ligge åbent.

 

Hyggelig gade på pladsen som er dejlig fredelig og rolig, kun 4 km fra Hundested med masser af spændende tilbud til en oplevelsesrig weekend.

Pladser med udsyn.

 

Der er gode ledige pladser.

 


Vi har et 4-personers familietelt med på denne tur som er et lufttelt, så vi vil gerne ligge her ude i det åbne.

Vores telt er et Kampa Paloma 4 Air som Mads er ved at pumpe op. Der er kun 3 luftkanaler og så står teltet som det skal. Hvordan det ser ud når det er pumpet helt op, må du se i vores dagbøger i morgen, hvor vi også skal besøge den spændende Sandskulptur Festival i Hundested, men vi skal også på museum og se Polarforskeren Knud Rasmussens hus i Spodsbjerg, som også ligger lige uden for Hundested, ikke at forveksle med andre Spodsbjerg.

 

 

På gensyn i morgen.

Mads og Peer

Campingferie.dk

Annonce:

Efterlad din kommentar