Danmark Rundt langs kysten – del 1 + film (Reklame)

Peer Neslein fortæller:
Det er søndag morgen den 23. august 2020 og klokken er 9 om morgenen, da Signe og jeg har pakket og hægtet min Knaus Südwind 500 på krogen af min Ford Kuga.
Vi er klar til afgang på vores nye Camping Event “Danmark Rundt – Langs Kysten”. Det er ihvertfald hovedideen med vores campingtur på denne tid af året, hvor de fleste netop har brugt deres sidste sommerferiedage. Måske skal jeg sige så vidt muligt langs kysten, da vi vil følge kysten i det omfang det passer i vores planer.


Men vi har iført os arbejdstøjet som Eksperten & Amatøren, for at inspirere andre til at opleve deres eget fædreland som campister,  som mange selvfølgelig har gjort i disse Corona-tider.

Vi forlader Vestegnen og sætter kursen mod Sydhavsøerne. Undervejs kører vi langs Præstø fjord, gennem den lille hyggelige by og videre til Kalvehave havn hvor vi gør holdt.

Vi nyder den hyggelige Kalvehave havn med udsigt til Mønbroen som retteligt hedder Dronning Alexandrines Bro der er en buebro, der spænder over Ulvsund med fæste ved Kalvehave på Sjælland og Koster på Møn, og er beliggende i Vordingborg Kommune. Den åbnedes for trafik den 30. maj 1943 og har fået navn efter Christian 10.s dronning Alexandrine. Den erstattede en tidligere færgerute ‘Kalvehave – Koster’. Broen er 746 meter lang. Gennemsejlingsfaget er 127,5 meter bredt og gennemsejlingshøjden er 26 meter. Broens navn skyldes, at Dronning Alexandrine deltog ved indvielsen af broen den 30. maj 1943. Broen kaldes dog også for Ulvsundbroen eller Mønbroen.

I begyndelsen af 1930’erne besluttede en del af Møns indbyggere sig for at arbejde for en fast forbindelse mellem Møn og Sjælland. 1939 gik arbejdet i gang. Og på trods af Tysklands besættelse af Danmark i 1940, blev arbejdet ikke forsinket, og i foråret 1943 kunne broen åbnes for biltrafik.

Møn, Bogø og Farø
Vi tager en lille tur rundt på Møn for at kigge på kalkmalerier, men der er konfirmation i kirken som vi ville besøge så vi ændrer kursen mod dæmningen til Bogø og over næste dæmning til Farø hvor vi stopper for at få lidt frokost, med udsigt til Farø broen.

Frokost ved Farøbroen.

Turen fortsætter over Farøbroen som fører os til Falster og Lolland som er sukkerroernes land. Men vi skal ikke se på sukkerroer, men derimod besøge Maribo kloster.

Det kan være en udfordring at have campingvognen på krogen hele tiden, men det har vi valgt at gøre på denne tur. Det giver god træning at køre rundt i de små byer. Her har vi fundet en plads lige ved Maribo Domkirke, selvfølgelig efter at have vendt campingvognen på den lille kirkeplads ved kirken. Bare der er lidt plads jeg kan bakke campingvognen ind på, skal jeg nok komme rundt med den mens den er på krogen.

I 1416 blev munke fra Vadstena kloster sendt til Maribo, der på det tidspunkt dog hed Skimminge, for at grundlægge et kloster. Det blev til Maribo Kloster. I 1536 blev klostret ophævet.

Efter den gamle bykirke var brændt ned i 1596, fik klosterkirken status som byens kirke. Da Lolland-Falster i 1804 blev et selvstændigt stift, fik kirken omsider status som domkirke. Igennem det 19. århundrede blev domkirken sikret mod forfald op til flere gange, og det nuværende tårn blev tilbygget.

I domkirkens krypt blev kongedatteren Leonora Christina Ulfeldt begravet, men hendes lig blev kort tid efter fjernet fra gravstedet, antagelig af nogle af hendes sønner, og formentlig gravsat på det ukendte sted, hvor hendes husbond Corfitz Ulfeldt i forvejen lå begravet jf. historikeren Palle Lauring.

Vi finder leonores gravplads lige til højre for opgangen til alteret.

Leonora Christina Ulfeldt (født 8. juli 1621, død 16. marts 1698) var datter af Christian 4. og Kirsten Munk. Hun var grevinde til Slesvig og Holsten.

Hun blev 9. oktober 1636 som 15-årig gift med rigsgreve og rigshofmester Corfitz Ulfeldt, men kaldte sig aldrig Ulfeldt. Da forholdet mellem hendes forældre var uklart, måtte hun opfinde sin egen rolle: Da dronningen var død før Leonora blev født, og der ikke var andre ledende damer ved hoffet i København, var det let for hende at tiltrække sig opmærksomhed, hun udfyldte så at sige den ledige rolle som landets førstedame.

Senere udtalte hun, at hun var kongens yndlingsdatter, men det har vi kun hendes eget ord for. Selv kaldte Christian IV Leonora Christinas søster, Anna Cathrine, for sin yndling, da hun var Os lig. Anna Cathrine døde ung i 1633, og Leonora overtog hendes plads. Vi ved dog, at Leonora Christina lignede sin far: hun var begavet, havde kunstneriske anlæg for maling, tegning, musik og skriftlig udtryksform og havde let ved både at behage og lære. Hun arvede hans evner for at formulere et præcist, rigt og billeddannende dansk. Foruden dansk mestrede hun også samtidens sprog for internationalt samkvem, fransk, tysk og latin. Under sine ophold i Pommern, Nederlandene, Frankrig og England lærte hun desuden italiensk, spansk og engelsk.

Hun blev til sit 6. år opdraget hos mormoderen Ellen Marsvin, siden af Karen Sehested hovedsagelig på Frederiksborg og blev som niårig trolovet med den 15 år ældre Corfitz Ulfeldt. De blev gift seks år senere. Parret boede først på Elmelunde eller Stegehus på Møn, som Corfitz Ulfeldt havde i forlening i 1636 og 1637. Hendes tilkommende familie var ikke rig, og der var mange børn, så alt måtte komme fra Leonora og hendes far.
Corfitz Ulfeldt var statholder i København fra 1637 og boede i en stor gård i Løvstræde, hvor Gråbrødretorv ligger i dag. Ulfeldt og Leonora Christina foretog to store rejser til Nederlandene og Frankrig 1646-47, de store ambassader.

Ægteskabet var meget lykkeligt og resulterede i mindst 15 børn fra 1638 til 1651. Fire drenge og tre piger blev voksne; kun fem var i live, da Leonora Christina slap ud af fangenskabet i Blåtårn i 1685. Hun døde i Maribo 16. marts 1698.

Det flotte alter i Maribo Domkirke.

Vi forlader Mariobo og sætter kursen mod Nakskov som er vores mål i dag.

Nakskov Fjord Camping
Vi slutter dagen på Nakskov Fjord Camping og få meter uden for campingpladsen ser der sådan ud. Det er bare super flot.

Sydhavsøerne er faktisk et ganske passende navn til Lolland, Falster og Møn.

Signe holde lige en lille pause i redegeringsarbejdet, mens jeg arbejder på dagbogen. Begge dele skal være klar senest til til midnat. Aftensmaden får vi først når vi har lavet vores redigerings og skrivearbejde færdigt og uploadet film og dagbog på www.campingferie.dk og YouTube.

Her ser du vores kort som vores tracker fra www.jepotech.dk har lavet i dag.  Læs om trackeren på linket. Jeg skal nok vise et billede af trackeren en af dagene.

 

 

På gensyn til del 2 i morgen
Signe og Peer Neslein
Campingferie.dk

Annonce: