Danmark Rundt Langs Kysten – del 2 + film (Reklame)

Det er mandag morgen og vi er kørt fra Nakskov Fjord Camping. Klokken er halv 9 og vi er på vej til Tårs færgehavn som ligger 12 km fra pladsen. Vi har funder vores mundbind frem da vi skal have dem på ombord på færgen.

Vi betaler kr. 392 for en enkeltbillet for vores vogntog og 2 personer.

Vi kører ombord på færgen Lolland som skal sejle os til Spodsbjerg på Langeland. Turen tager 45 min.

Som du kan se er der ikke mange ombord, selv om der holder personbiler i den anden side af færgen.

Signe uploader filmklip på turen over for at spare tid i aften. Vi skal gerne i seng inden kl 24.

Vi er på vej over Langelandsbroen til Tåsinge og senere Fyn.

Få km før færgen i Bøjden, som vi skal med,  drejer vi af for at se Horne kirke som oprindeligt var en rundkirke. Iøvrigt et rigtig flot bygningsværk. Horne Kirke i Horne ved Faaborg er Fyns største landsby- og eneste rundkirke. Både denne kirke og de runde kirker i Bjernede og Thorsager er bygget over samme grundplan som Sct. Georgs Kirke i Schlamersdorf, Wagrien.

 

Indvendigt i kirken kan du se at delen med rundkirken rummer prædikestolen og en loge overfor prædikestolen.

Mausoleum
Tæt på kirken ude på kirkegården står en firkantet lyserød bygning og minder i lille målestok om Thorvaldsens Museum i København. Det er ikke helt tilfældigt, for bygningens arkitekt, Gustav Friedrich Hetsch, 1788-1864, var med i kredsen af københavnske arkitekter, der lod sig inspirere af nyklassicismen, som kendes på enkle former med symmetri, ligevægt og harmoni.

Mausoleets tilblivelse fortæller om, at Preben Bille Brahe, der som lensgreve bl.a. også ejede Horne Land måtte bøje sig for den kendsgerning, at det i 1825 ikke længere var tilladt at lade sig begrave i kirkens krypt. Hans gode konkakter til Guldalderens kunstnere fik både Eckersberg og Hetsch til at dukke op på Horne Land.

Indtil 2000 stod Hvedholm Gods selv for vedligeholdelsen, men fra da af er det Horne Sogn, der bærer udgiften. Overdragelsen skete ikke uden forhandlinger frem og tilbage.

Det gamle irgrønne kobbertag måtte efter stormen Allans løft og leg med taget erstattes af et helt nyt. Ved et tilfælde erfarede vi, at flere i sognet har engle fremstillet af det gamle tag.

For tiden arbejder menighedsrådet på at få den udvendige farve på mausoleet til at fremtræde harmonisk og ligevægtig.

Mausoleet er åbent for besøgende.

Et kig ind i det specielle mousoleum.

Preben Bille Brahe’s sarkofag.

Så skal vi med færgen fra Bøjden til Fynshav så vi kan køre i land ikke mange kilometer fra Sønderborg.

Vores mål er slaget ved Dybbel Mølle som står flot og stolt i 100 års jubilæet for Genforeningen med Sønderjylland  1920.

Den første mølle bygget i træ i 1744 brændte i år 1800.
Møllen var centrum for voldsomme kampe i de slesvigske krige: 1848-1849 og 1864. Møllen blev ødelagt begge gange, men genopført.
1848 indrettes der en observationspost for det danske militær i møllen. I Dybbøl sogn står danske og preussiske tropper over for hinanden før kampene den 5. juni 1848.
Den 13. april 1849 brænder møllen under kampe mellem danske tropper og en preussisk styrke på 11.000 mand, som forgæves forsøgte at sætte over til Als. Møllen genopbygges først i 1853.

1864
I 1864 opretter det danske militær en observations- og signalpost i Dybbøl Mølle. Ved hjælp af vingerne er det muligt at signalere til de danske tropper, der er indkvarteret på Als. Fra den 15. marts var møllen under konstant beskydning, og den 10. april blev møllen skudt i brand af de preussiske tropper. Møllehatten og vingerne brændte og akselen styrtede ned. Stormen på Dybbøl havde møllen i centrum.
Kort efter den 18. april 1864 blev møllen genopført.
Efter 1864 blev møllen og skanserne et nationalt symbol. Skanserne er i nutiden rekonstrueret i forbindelse med Historiecenter Dybbøl Banke vest for møllen, der fortæller om kampene.
1895 blev møllen overtaget af et selskab med fremtrædende danske og dansksindede sønderjyder.
Efter 1. Verdenskrig (1914-1918) og Genforeningen i 1920 blev møllen i 1920 overdraget til en selvejende institution og drevet ved hjælp af forpagtere.
1935 nedbrændte møllen efter en kortslutning, men genopførtes som en næsten tro kopi.
1990 ophører mølleriet og i 1995 indrettes udstillinger i møllen og kornmagasinet af Museet på Sønderborg Slot, der fortæller historien om Dybbøl som nationalt symbol og erindringssted for to nationer – Danmark og Tyskland.

Signe filmer en af de mange mindesten fra slaget i 1864.

Mindesten fra genforeningen i 1920.

Udsigt over landskabet hvor danskerne blev løbet over ende af Preusserne.

Vores nordiske broderfolk meldte sig som frivvillige for at hjælpe Danmark. Det bør vi huske.

Det informative museum er altid et besøg værd.

1864 er længe siden men det var nogle svære år for Danmark.

Lige over for Dybbøl Mølle er der en stor parkeringsplads kun for busser og campingvogne. Det er god service.

Så er vi kørt tværs over Sønderjylland til Tønder, Ribe, Esbjerg, Varde og videre mod Nordsø Camping som ligger smukt placeret tæt på Vesterhavet. Der skal vi bo i nat.

På gensyn i morgen.

Signe & Peer Neslein
Nu med mundbind

Annonce:

Efterlad din kommentar