Danmarks Rundt Langs Kysten – del 6 + film (Reklame)

Vi starter dagen på Storebælt Camping som vi har sovet på i nat og vi har nydt udsigten og de store vidder som er rammen om pladsen. For ikke at tale om en Wienersnitzel som jeg nød i går aftes mens Signe fik en bøf bearnaise på Rest. Bælt’stedet på pladsen.
Det er bare sagen.

Men vi er klar til afgang omkring kl. 9 på vores sidste dag på “Danmark Rundt Langs Kysten”.

Vi er på vej af de sjællandske landeveje med kursen mod Vesterlyng som er et specielt naturområde.

Ved indkørslen til Vesterlyng skal vi over det jeg kalder en ferist, som jeg så første gang som dreng i Norge. De sikrer at kreaturer ikke forlader det indhegnede område ad landevejen.

Eskebjerg Vesterlyng
Eskebjerg Vesterlyng er med sine 326 ha Sjællands største græsnings overdrev.
Hele området blev fredet i 1945. Eskebjerg Vesterlyng er privatejet, og anvendes til fælles græsning for løsgående heste og kreaturer.
Halvøen Stold i den nordøstlige del ejes af staten og er militært skydeterræn. Hertil er ikke offentlig adgang.
Umiddelbart synes området øde og ensformigt, men naturen er både afvekslende og værdifuld.
Der er græsområder, enge, små-søer, bevoksning og Sjællands største kysthede. Et område med vestjysk karakter.
Dette særprægede og smukke område er opstået som hævet stenalderbund, og består af sand og grus. Der er tale om relativ ufrugtbar jord, der aldrig er blevet opdyrket, men udelukkende brugt til græsning. De mange forskellige naturtyper betyder også, at området indeholder en sjælden flora.
Vejlen i områdets nordøstlige del er rasteplads for mange ande- og vadefugle.
Indsamling af planter og dyr i området er ikke tilladt. Eskebjerg Vesterlyng har Vestsjællands bedste badestrand – en næsten stenfri sandstrand med en smal klitrække.
Besøg Turistinspiration Vesterlyng Camping der ligger tæt ved Eskebjerg Vesterlyng hvor du blandt andet kan få tips til din tur og blive inspireret til andre oplevelser i området. Der er anlagt 6 P-pladser med informationstavler og toiletter.
Der advares mod brandfaren i tørre perioder.

Vi holder en pause på en af rastepladserne i Vesterlyngområdet som er skøn natur ud til vandet.

Vi fortsætter rejsen gennem Vesterlyng mod Havnsø.

Havnsø er en hyggelig havn hvor der sejler færger til Nekselø og Sejerø.

Der er lidt stille i Havnsø havn sådan en hverdag efter højsæsonen.

Vi kører langs stranden ved Havnsø hvor vejen nærmest ligger i vandkanten.

På bænken kan man sidde og tænke over livet og se over til Nekselø som er et besøg være. Men man kan kun komme i land som gående på øen. Her har biler ingen adgang.

Oplev de historiske træskibe på Holbæk havn
Omkring 20 træskibe hører hjemme i Holbæk havn. Heriblandt mere end 100 år gamle galeaser, historiske fiskekuttere og fragtskibe. Holbæk havn er det første sted i Danmark, der blev en frihavn for historiske og bevaringsværdige træskibe. Dette betyder, at gamle træskibe kan ligge gratis ved kaj.
Alle 20 skibe er ikke altid at finde på havnen, da de om sommeren ofte tager på togt, men der er altid nogle træskibe på kajen, så du vil aldrig gå forgæves.
Mindst en gang om året skal alle skibene på bedding, for at blive efterset og malet i bundet, så hvis du er heldig, kan du se et kæmpemæssigt skib på land. Holbæk havn har to beddinger, der kan tage skibe op til 20 og 120 tons.

Skibet her hedder “Haabet” og ejes af Peer Kløve som vi fik en snak med. Og Signe fik lov til at komme ombord og filme og tage billeder.

Styrehuset i “Haabet”.

Info om “Haabet”.

“Haabet” ved kajen i Holbæk Havn.

Peer Kløve der ejer “Haabet” i samtale med Peer Neslein fra Campingferie.dk om han smukke træskib. Bemærk vores Knaus i baggrunden.

Et kig ud over nogle af de andre træskibe.

Gammel fiskekutter.

Spændende at gå og kigge på de gamle træskibe.

“Ruth” fra Nykøbing.

“Ruth” fra Nykøbing.

En hajkutter ved navn “Guldborgsund”.

Her under ser du ruten på vores sidste dag på Danmark Rundt – Langs Kysten

Og så lige et sidste billede med tak for denne gang:

Tak til alle jer som har fulgt os på vores “Danmark Rundt Langs Kysterne”.

Signe & Peer Neslein
Eksperten & Amatøren

Campingferie.dk
Campingbladet.dk

Annonce:

Efterlad din kommentar