Eksempel på kode: …10.2016… (Drej ringen til aflæsning)

Udskiftning af Truma udvendig gasstikdåse og to gasventiler. 

Som led i vores kvalitetssikring har vi konstateret, at der ved den udvendige Truma gasstikdåse og to ventiler til gasudtagning kan forekomme utætheder. Dette berører udelukkende produkter med et gult greb og nedenstående produkter og koder:

 

Konsekvensen kan være, at der siver ukontrolleret gas ud af de pågældende produkter. Under ufordelagtige omstændigheder kan dette føre til en hurtig gasforbrændning og til kvæstelser. På nuværende tidspunkt er et sådant tilfælde os dog ikke bekendt.

Truma står som premium-producent for absolut højkvalitative, pålidelige og sikre produkter. Derved har vores kunders sikkerhed og velbefindende øverste prioritet. For at undgå enhver risiko, har vi og vores underleverandør besluttet, at udskifte alle pågældende produkter. Sandsynligheden for at denne fejl opstår er meget lille. Alligevel skal campister være opmærksom på følgende forholdsregler:

  • Sørg for, at gasanlægget straks nedlukkes. Luk dertil flaskerne hhv. gastanken eller den eksterne gastilførsel. Hvis den udvendige gasstikdåse tilsluttet til en separate afspærringsventil (f.eks. på den såkaldte ventilblok), er det nok at lukke denne afspærringsventil.
  • Findes der et fortelt, skal der sørges for god ventilation.
  • Kontrollér koden under det gule greb (Fig. 1 forneden). Dertil skal du evt. dreje ringen for at kunne aflæse koden. Sørg for, at der ikke er antændelseskilder i nærheden under kontrollen.
  • Hvis dit produkt har en kode fra …01.2016… til …01.2017… , skal du kontakte din forhandler, en Truma Service Partner eller Truma Service Centret, for en gratis udskiftning. Udskiftningen må kun foretages af trænet fagpersonale og er udført i en håndevending. Du må først tage dit gasanlæg i brug igen efter udskiftningen hhv. må den separate afspærringsventil (f.eks. på den såkaldte ventilblok) ikke åbnes igen!
  • Hvis dit produkt har en anden kode end i ovenstående tabel, kan du tage dit gasanlæg i brug igen og problemløst fortsat bruge dette.

Har du spørgsmål er du velkommen til at henvende dig til vores

Truma Service Zentrum E-Mail: service@truma.com

Telefon +49 (0)89 46 17- 20 20

Se også Truma hjemmeside her.: https://www.truma.com/dk/dk/home/index.php

Annonce:

Efterlad din kommentar