Helgolandkai Büsum, hvor “Funny Girl” ligger og venter på gæster til Helgoland.
Helgolandkai Büsum, hvor “Funny Girl” ligger og venter på gæster til Helgoland.

Helgoland er beliggende i Tyske Bugt, 64 km i luftlinje fra Büsum, 2½ times sejlads med “Funny Girl” fra Büsum, der er beliggende ca. 100 km, 1 time 40 min. fra Frøslev Grænse.

Helgolands historie
Helgoland er dannet af en jernholdig sandsten, der som en horst er løftet op af de underliggende saltaflejringer. Det milde klima er begunstiget af Golfstrømmen, der giver Helgoland de dejlige, ikke for varme somre og de milde vintre, hvor termometeret sjældent kommer under 2 grader.
Helgoland er opdelt i “Unterland” og “Oberland”,  der er opgivet mellem 182 og 260 trappetrin på de tre trapper mellem “under og over”, elevator kan benyttes mod betaling, der er oftest kø!
Helgoland har gennem årene haft en omtumlet tilværelse, under dansk, engelsk og nu igen tysk herredømme.
Under 2. verdenskrig forblev de fleste helgolændere på øen. Men den 18. april 1945 ødelagde britiske bombefly hele øen, mens civilbefolkningen søgte beskyttelse i øens bunker. Øen blev ubeboelig efter 1.000 britiske bombefly inden for 104 minutter havde kastet 7.000 bomber.
Efter 2. verdenskrig blev Helgoland igen besat af briterne, som 18. april 1947 forsøgte at bortsprænge hele øen, med andre ord fjerne Helgoland fra Verdenskortet, med forskelligt ammunition der skulle destrueres, svarende til 6.700 tons sprængstof. Men, “Helgoland ville ikke dø”. I 1952 blev øen givet tilbage til Tyskland og beboerne fik lov til at vende tilbage. En stor oprydning/opbygning forestod, hvor blandt andet mange blindgængere blev fundet og fjernet, bombe kratere på 100 m2 kan ses på “Oberland”.
Tidligere var Helgoland betydeligt større, og sammenhængende med Düne, hvor en stormflod i 1721 gjorde Düne til en ø. Hovedøen er ca. 1 km2, klitøen Düne ca. 0,7 km2. Hovedøen bliver i stormvejr kraftigt angrebet af bølgerne med det resultat, at klippevæggen nedbrydes. I de senere år har man bygget en mole på udsatte steder, især ude ved fuglefjeldet “Lummenfelsen”.
Helgoland er bilfri når vi ser bort fra ambulancen der har dieselmotor. Post, varetransport, taxaer, sightseeing toget og politi benytter eldrevne køretøjer.

31Maleri af “Fregatten Jylland” med røg fra skorstenen og med sejl.
31 Maleri af “Fregatten Jylland” med røg fra skorstenen og med sejl.

Til Helgolands historie hører også Fregatten “Jylland” der deltog i “Slaget ved Helgoland”.
Fregatten ”Jylland” deltog i Slaget ved Helgoland den 9. maj 1864 under 2. Slesvigske Krig.
Den danske flåde vandt slaget ved Helgoland og drev modstanderne på flugt. For danskerne var der ingen tvivl om, at vi var gået sejrrigt ud af slaget. Besætning blev ved deres hjemkomst til København modtaget som helte. Sejren kunne dog ikke ændre krigens udfald, hvor Danmark led nederlag.
Efter krigen blev “Jylland” ikke desto mindre et nationalsymbol, som der siden hen blev lagt mange kræfter i, for at bevare og restaurerer mod fremskredent forfald. Fregatten ligger i dag i “Tørdok” i Ebeltoft og fungerer som museum, hvor man kan fornemme livet ombord dengang.

Billetter købes direkte ved ankomst til havnen, kan forudbestilles med reserveret bord ombord.
Billetter købes direkte ved ankomst til havnen, kan forudbestilles med reserveret bord ombord.

 

Endagsbillet som vi benyttede ved vores Helgolands tur.
Endagsbillet som vi benyttede ved vores Helgolands tur.

 

Ude på det åbne hav ses mange fiskefartøjer og andre fartøjer.
Ude på det åbne hav ses mange fiskefartøjer og andre fartøjer.

 

Mågerne er nærgående, er fantastiske flyvere der kan snuppe godbidden uden at røre fingrene.
Mågerne er nærgående, er fantastiske flyvere der kan snuppe godbidden uden at røre fingrene.

Helgolands økonomi
Økonomien er hovedsageligt for de 1600 fastboende, turisme. Helgoland ligger udenfor Schengen området og er derfor told- og momsfrit område. Øen besøges hvert år af mange tusinde ferierende og endags turister. De mange hoteller, pensionater og værelseudlejninger, gør det muligt med kortere eller længere ophold på den støvfrie ø, at tiltrække mange Helse turister.
Største turistattraktioner er klippen Lange Anna og ″Lummenfelsen”, fuglefjeldet, hvor fugle i tusindtal hvert forår flytter ind på klippevæggen for at yngle.
Unterland” med de mange forretninger, restauranter, hoteller og de smukt bemalede, tidligere fiskernes “Hummerhytter” ved havnen, nu indrettet som turist boder og udlejning til turister.
På den lille ø “Düne”, 10 min. sejlads fra Helgoland, ses sæler på badestranden, fodboldbane på kunstgræs, friluftsbad, campingplads, flyveplads m.m.

Besøg på Helgoland
Vi valgte en éndagstur til Helgoland. Da vi kom ud til Helgoland var det skyfrit med let vind. Campingvognen lod vi stå på Camping Kawan Mitte i Medelby. Tidligt om morgenen var det tåget da vi forlod campingpladsen. Ved ankomst til Helgolandkai, D-25761 Büsum, købte vi billetten 38 €/prs.og sejlede med “Funny Girl”. Bilen havde vi parkeret indenfor afspærringen mod betaling, 5 €. Overfarten tog 2½ time, hvor vi kunne følge livet på havet, se trafikken på havet og  se de store mågers fantastiske manøvrering tæt på for en bid mad.

 

Funny Girl” ved ankomst til Helgoland, ligger på reden som alle andre turistfærger. “Börtebooten” sørger for sejladsen ind til landgangsbroen.
Funny Girl” ved ankomst til Helgoland, ligger på reden som alle andre turistfærger. “Börtebooten” sørger for sejladsen ind til landgangsbroen.

Færgerne må ikke lægge til kaj på Helgoland! Det er et levebrød for besætningerne på de mindre “Börtebooten”, at sejle os til landgangsbroerne og retur. Se mere om priser på www.helgolandreisen.de.

 

To börtebooten medhjælpere tager et tag i passageren ved nedstigning i Börtebooten.
To börtebooten medhjælpere tager et tag i passageren ved nedstigning i Börtebooten.

 

Når Börtebooten er fyldt med passagerer, sejles vi ind til landgangsbroen og næste börteboot kom til.
Når Börtebooten er fyldt med passagerer, sejles vi ind til landgangsbroen og næste börteboot kom til.

Ved ankomst til Helgolands havn ventede “sightseeing toget”, som kørte turen næsten øen rundt, undtagen det fredede område ″Lummenfelsen” med “Lange Anna”.

 

Passagerer går fra borde ved landgangsbroen der skråner ned i vandet.
Passagerer går fra borde ved landgangsbroen der skråner ned i vandet.

 

El-taxa venter på gæster der ønsker transport.
El-taxa venter på gæster der ønsker transport.

 

Sightseeing toget fører os rundt på “Unterland” langs kystlinien, undtagen det fredede område med fuglefjeldet ″Lummenfelsen”, og klippen “Lange Anna”.
Sightseeing toget fører os rundt på “Unterland” langs kystlinien, undtagen det fredede område med fuglefjeldet ″Lummenfelsen”, og klippen “Lange Anna”.

Det var naturligt at gå de 3 km på “Oberland” rundt, det tog en times tid. Man ser de berømte fugleklitter bedst oppe fra. Man kan gå langs kanten på “Oberland”, der er dog sat hegn op langs kanten med fuglefjeldet.

14Nordseehalle Museum omkranset af Kurparken.
Nordseehalle Museum omkranset af Kurparken.

 

En El-Politibil, klar til udrykning.
En El-Politibil, klar til udrykning.

 

De farvestrålende “Hummerbuden”, fiskernes havde tidligere deres redskaber i disse huse, nu er det for turisterne.
De farvestrålende “Hummerbuden”, fiskernes havde tidligere deres redskaber i disse huse, nu er det for turisterne.

 

“Lange Anna” og ″Lummenfelsen”, hvor der yngler fugle i tusindtal om foråret.
“Lange Anna” og ″Lummenfelsen”, hvor der yngler fugle i tusindtal om foråret.

 

Store betonblokke sikrer kysten mod yderligere nedbrydning fra havets side.
Store betonblokke sikrer kysten mod yderligere nedbrydning fra havets side.

 

Sælerne soler sig på stenene udenfor betonblokkene.
Sælerne soler sig på stenene udenfor betonblokkene.

 

Helgoland er øen uden skat og moms, her et udvalg af spirituosa og chokolade.
Helgoland er øen uden skat og moms, her et udvalg af spirituosa og chokolade.

 

Fra Oberland kan man se ud over havnen med turist færgerne der ligger på Reden.
Fra Oberland kan man se ud over havnen med turist færgerne der ligger på Reden.

 

Den evangelisk-lutherske St. Nicolai kirke inviterer turister til gudstjenester, events og koncerter, om sommeren.
Den evangelisk-lutherske St. Nicolai kirke inviterer turister til gudstjenester, events og koncerter, om sommeren.

 

″Lummenfelsen”, fuglefjeldet set nedefra. Man kan gå næsten ud til kanten af den høje sandstens klippe. Der er opsat beskyttende hegn.
″Lummenfelsen”, fuglefjeldet set nedefra. Man kan gå næsten ud til kanten af den høje sandstens klippe. Der er opsat beskyttende hegn.

 

Udsyn fra “Oberland” ud over byens tage med havnen og over til klitøen “Düne”.
Udsyn fra “Oberland” ud over byens tage med havnen og over til klitøen “Düne”.

 

Bjørnen viser der er 456 km til Berlin. Hvem mon tænker på Berlin lige her?
Bjørnen viser der er 456 km til Berlin. Hvem mon tænker på Berlin lige her?

 

Man må ikke fodre mågerne, det koster 500 €. En måge tog min is ud af hånden, uden at røre mine fingre! De er dygtige flyvere. (jeg fik ikke en bøde).
Man må ikke fodre mågerne, det koster 500 €. En måge tog min is ud af hånden, uden at røre mine fingre! De er dygtige flyvere. (jeg fik ikke en bøde).

 

Så var det ved at være tid til hjemturen til Büsum, “Börtebooten” sejlede os ud til “Funny Girl”. Det er “Fair Lady” der ses i baggrunden.
Så var det ved at være tid til hjemturen til Büsum, “Börtebooten” sejlede os ud til “Funny Girl”. Det er “Fair Lady” der ses i baggrunden.

 

Indsejlingen til Büsum Havn, der ligger beskyttet bag store porte.
Indsejlingen til Büsum Havn, der ligger beskyttet bag store porte.

 

Ved ankomsten til havnen holder der tog til at transportere gæsterne ind til Büsum by.Ved ankomsten til havnen holder der tog til at transportere gæsterne ind til Büsum by.

 

Luftfoto (affotograferet på Funny Girl) af Helgoland med Düne.
Luftfoto (affotograferet på Funny Girl) af Helgoland med Düne.

“Funny Girl var tilbage i Büsum 18:30. en fantastisk flot tur i lunt sommervejr med blå himmel.

Tekst & fotos Heine Laursen

Annonce:

Efterlad din kommentar