Peer Neslein og hans familie har pakket campingvogn og telte og er kørt til Nordjylland, hvor de har valgt at holde deres sommerferie på Tornby Strand Camping tæt på Hirtshals. Peer og Lisbeth kører i deres Ford Kuga med deres Knaus Südwind 500 PF på krogen, mens de unge Rasmus og Signe samt barnebarnet Malu har taget telte med.

Vi har lavet vores sommerlejr i højre side hvor du ser vores sorte bil og campingvogn samt Rasmus bil og blå telt samt Signe og Malu’s spidstelt som er gulligt.

Tove og Morten der ejer/driver Tornby Strand Camping har netop indviet en super Minigolfbane udført i typiske tegn fra området ikke mindst det flotte fyr fra Rubjerg Knude som blev flyttet længere ind i landet.

 

Bemærk bølgerne der hegner minigolfbanen ind. Alt der indgår i minigolfbanen er udført i materialer fra området.

Drivtømmer og en gummibåd passer fint ind i omgivelserne.

 

I Bygningen bag minigolfbanen gemmer sig en indendørs swimmingpool (opvarmet selvfølgelig). Der er også en udendørs swimmingpool som er solopvarmet.

Minigolfbanen ligger lige ved indkørslen til campingpladsen og besøges flittigt af campisterne og de lokale.

Den maritime minigolfbane er hurtigt blevet en succes for pladsen.

se mere her: https://www.tornbystrandcamping.dk/

Fra campingpladsen kan du gå den lille km ned til det dejlige Vesterhav ved Tornby strand.

 

Rasmus, Malu og Lisbeth kigger efter rav og spændende sten mens solen er på vej ned.

 

Hirtshals er en aktiv by som præges af de forskellige færgeselskaber som sejler til Island, Færøerne og Norge. Det giver mange besøgende i byen fra mange forskellige lande.

Smyril Line er på vej til Færøerne og Island.

 

Mågerne venter på at den næste færge skal ankomme til Hirtshals.

 

Hirtshals fyr er altid et besøg værd. Omkring fyrtårnet ligget iøvrigt et stort bunkersanlæg fra 2. verdenskrig bestående af omkring 60 bunkers.

 

Vi er kørt de ca. 50 km til Skagen og er stoppet ved den tilsandede kirke.

Den tilsandede kirke eller Sankt Laurentii Kirke ligger ca. fire kilometer sydvest for Skagens centrum, i plantage-området øst for hovedvejen. Kirken blev sandsynligvis opført i slutningen af 1300-tallet. På det tidspunkt var kirken den største i Vendsyssel. Kirketårnet er sandsynligvis en senere tilføjelse, opført omkring år 1500.
Ved sandflugtens begyndelse i det 16. århundrede blev det stadigt sværere for menigheden at grave sig frem til kirken ved gudstjeneste. Kampen mod sandet stod på indtil 1795, hvor kirken blev nedlagt efter ordre fra kong Christian 7. Kirkeskibet blev revet ned og benyttet i andre byggeprojekter, men tårnet blev skånet og brugt som sømærke. I 1909 foretog Nationalmuseet udgravning af kirken, hvorved det bl.a. blev konstateret, at kirken er udvidet mindst en gang, hvor også kirkens tårn kom til.
I dag er tårnet fredet, og efter undersøgelser i 1994 er kirkeskibet og sakristiets placering nu markeret i terrænet med røde pæle. Faskiner markerer, hvor den gamle kirkegårdsmur lå. Den tilsandede kirke er et meget besøgt turistmål.
Ved sandflugtens begyndelse i det 16. århundrede blev det stadigt sværere for menigheden at grave sig frem til kirken ved gudstjeneste. Kampen mod sandet stod på indtil 1795, hvor kirken blev nedlagt efter ordre fra kong Christian 7. Kirkeskibet blev revet ned og benyttet i andre byggeprojekter, men tårnet blev skånet og brugt som sømærke. I 1909 foretog Nationalmuseet udgravning af kirken, hvorved det bl.a. blev konstateret, at kirken er udvidet mindst en gang, hvor også kirkens tårn kom til.
I dag er tårnet fredet, og efter undersøgelser i 1994 er kirkeskibet og sakristiets placering nu markeret i terrænet med røde pæle. Faskiner markerer, hvor den gamle kirkegårdsmur lå. Den tilsandede kirke er et meget besøgt turistmål.

Vi er kørt til Kandestederne der er en bebyggelse, nu mest et sommerhusområde og badested ved vestkysten af Skagen Odde, ca. 15 km sydvest for Skagen. Bebyggelsen blev grundlagt i 1777, hvor den første gård blev opført. Kandestederne er første gang nævnt som en selvstændig bebyggelse i “Optegnelser paa Folketallet i 1834”. Kandestederne var oprindelig en samling af 5 gårde med ca. 30 beboere, som lå tæt på Vesterhavet, lidt syd for Hulsig Hede, og lige nord for Råbjerg Mile. Bønderne levede af landbrug og fiskeri, men da jorden er meget sandet, var det vanskeligt at dyrke jorden. Beboerne kom fra gårde længere mod øst, og de var blevet tvunget til at flytte pga. den kraftige sandflugt, som truede med at dække deres gårde. Gårdene blev revet ned og opført igen længere mod vest i Kandestederne.
I begyndelsen af 1900-tallet kom de første feriegæster til Kandestederne, og to af gårdene blev indrettet til hoteller, som blev besøgt flittigt af det bedre borgerskab fra København. I dag består Kandestederne af Hjorths Badehotel og Kokholms Hotel samt ca. 150 sommerhuse.

Som det fremgår af billedet ligger der en del tyske bunkers fra 2. verdenskrig. Disse bunkers lå tidligere gemt i klitterne, men havet har gennem de sidste 75 år gnavet sig længere og længere ind i landet.

Det myldre med biler omkring parkeringspladserne ved Råbjerg Mile så vi nyder naturfænomænet på afstand, hvor man faktisk meget bedre får en ide om størrelsen på den enorme vandreklit.

Råbjerg Mile er Danmarks største vandreklit, som ligger ved Bunken Klitplantage mellem Skagen og Frederikshavn.

Milen

Milen indeholder 3,5 millioner m³ sand, dækker et areal på ca. 1 km² og har en højde omkring 20 m, hvilket bringer milens højeste punkt 40 m over havoverfladen. Siden år 1900 har den rykket sig ca. 1750 m mod øst, og i dag bevæger den sig med gennemsnitligt 15 m om året, hvilket betyder, at den om 100–200 år vil have dækket hovedvejen til Skagen. Træer og andet, som bliver dækket af milen, dukker op på den anden side efter omkring 40 år, når milen har passeret.
Vestsiden kaldes afblæsningsfladen, og herfra føres sandet med den fremherskende vestenvind og lægger sig i læ på den stejle østside af klitten. Sandet fjernes fra afblæsningsfladen, så længe det er tørt, så flugten ophører derfor, når grundvandsspejlet nås. Da grundvandsniveauet vil variere fra år til år efter tørkeforholdene, vil milens “fodspor” have fordybninger, hvor der dannes søer, kaldet “milesøer”, som dog kan tørre ud i perioder. Når disse milesøer dannes, er de næringsfattige og vegetationsløse, men efterhånden rykker siv og forskellige græsarter ind.

Historie

Igennem store dele af 1500- og 1600-tallet var området ved Skagen – som andre steder langs Jyllands vestkyst – hærget af sandflugt hvor sandet blev ført ind fra vest og samlede sig i store klitter, som drev ind over landet. Sandflugten kan være opstået af flere grunde: Dels var der en overgang med køligere klima (kaldet “den lille istid”), og det betød, at havet trak sig lidt tilbage og blotlagde mere sandstrand; dels en mere intensiv udnyttelse til husdyrhold og tørvegravning.
Sandflugten ødelagde landbrugsjord, tilsandede vejene og drev folk fra deres hjem. Den tilsandede kirke står stadig som et minde om den tid, hvor de fleste af det tilhørende sogns gårde og huse forsvandt. Sidst i 1800-tallet købte staten et stort område, mod at man fik anlagt en jernbane og bedre vejforbindelse til Skagen By. For at stoppe sandflugten plantede man bl.a. marehalm og anlagde klitplantager med forskellige nåletræer, som kunne klare de vanskelige vækstforhold.
Men selvom plantagerne fik bugt med sandflugten, forsvandt samtidig nogle storslåede naturarealer, og det medførte protester fra bl.a. Jeppe Aakjær. Diskussionen endte med, at staten i 1900 købte området omkring Råbjerg Mile, for at det kunne bestå som naturområde og som et monument over, hvad sandet før havde medført af ødelæggelser.
Råbjerg Mile blev i 2018, sammen med Skagen, udvalgt til Danmarks Naturkanon.

Fredninger

Råbjerg Mile blev allerede i 1900 erhvervet af staten med henblik på at bevare den som aktiv vandreklit. Den første egentlige fredning var i 1921 som iværksattes for at hindre en begyndende regulering af milen. Denne fredning var på 215 hektar. I 1962 blev der rejst sag om den helt centrale fredning af Danmarks Naturfredningsforening bl.a. for at imødegå planer om sommerhusudstykninger. Fredningen var på ca. 1450 ha og strækker sig fra Kandestederne i nord til Råbjerg Sø og Råbjerg Klitplantage i syd. I øst-vestlig retning støder fredningen op til hhv. Bunken Klitplantage og Råbjerg Stene; Ved disse blev 163 ha. fredet i 1964, også denne gang for at imødegå sommerhusudstykning.
Fredningen Kandestederne II (Vester Engklit) blev gennemført i 1976, og supplerer ”Kandestederne Etape I” (også kaldet Pælens Mile) fra 1974, som er beskrevet under Hulsig Hede. Kandestederne II medtog imidlertid også de vigtige arealer umiddelbart øst og nord for milen. Denne fredning udgjorde 253 ha.
I 1994 rejste Naturstyrelsen, det tidl. Nordjyllands Amt, det tidl. Skagen Kommune og Danmarks Naturfredningsforening forslag om fredning af arealer øst for milen for at sikre dens fortsatte vandring. Årsagen var, at milen hidtil havde bevæget sig uproblematisk på offentligt ejede arealer, men nu var på vej ind på private jorder. Først i 2008, efter 14 år, var fredningen en kendsgerning, men til gengæld forventes milen først at nå østkanten af det nye område om ca. 100 år.
For alle fredningerne gælder, at områderne skal henligge i naturtilstand.

Vi er tilbage med et blik udover Tornby Strand.

Dansk sommer ved Vesterhavet.

Skøn natur i klitterne ved Tornby Strand.

Du kan læse del 2 i morgen.

Venlig hilsen

Peer Neslein og familie
 

Annonce:

Efterlad din kommentar